Chi tiết về hệ thống xếp hạng toàn diện CRS mới nhất 2024

Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS – Comprehensive Ranking System là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quy trình định cư Canada qua chương trình Express Entry. Việc hiểu rõ cách hoạt động của CRS sẽ giúp bạn tối ưu hóa điểm số của mình, từ đó tăng cơ hội nhận được Lời Mời Đăng Ký (ITA – Invitation to Apply) để trở thành thường trú nhân tại Canada. Bài viết này, cố vấn BGG sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin cần thiết về hệ thống CRS, cách tính điểm và những chiến lược để cải thiện điểm CRS của bạn.

Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS là gì?

Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là một hệ thống tính điểm dựa trên thành tích được có quan quản lý nhập cư Canada phát triển nhằm đánh giá và xếp hạng các ứng viên nhập cư trong nhóm Express Entry. Hệ thống CRS dựa trên các yếu tố như kinh nghiệm làm việc, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ và lời mời làm việc. Có ba chương trình định cư canada do Express Entry quản lý, đó là:

IRCC thường xuyên tiến hành rút thăm Express Entry, và các ứng viên có điểm CRS cao nhất sẽ nhận được ITA để thường trú. Điểm CRS càng cao, cơ hội nhận ITA càng lớn. Ứng viên trong nhóm Express Entry được chấm điểm CRS tối đa 1200 điểm. Khoảng hai tuần một lần, chính phủ Canada rút thăm và cấp ITA cho các ứng viên xếp hạng cao nhất. IRCC không tiết lộ ngày rút thăm, số lượng ITA, hay điểm CRS yêu cầu tối thiểu trước mỗi lần rút thăm.

he-thong-xep-hang-toan-dien-crs
Biểu đồ rút thăm điểm CRS cho tất cả các chương trình diễn ra trong năm 2023

Bảng tính phân tích chi tiết điểm hệ thống xếp hạng toàn diện CRS

Bảng bên dưới giải thích số điểm mà ứng viên Express Entry có thể nhận được cho mỗi yếu tố trong hệ thống xếp hạng toàn diện CRS.

Yếu tố con người

Yếu tố tuổi tác

Tuổi Có vợ/chồng đi cùng Không có vợ/chồng đi cùng 
Dưới 18
189099
1995105
20-29100110
3095105
319099
328594
338088
347583
357077
366572
376066
385561
395055
404550
413539
422528
431517
4456
45 tuổi trở lên00

Yếu tố giáo dục

Cấp độ giáo dụcCó vợ/chồng đi cùngKhông có vợ/chồng đi cùng 
Dưới bằng cấp trung học cơ sở (trung học phổ thông)
Bằng tốt nghiệp cấp 2 ( tốt nghiệp cấp 3)28 30
Chương trình sau trung học một năm84 90
Chương trình sau trung học hai năm91 98
Chương trình sau trung học từ 3 năm trở lên112 120
Hai hoặc nhiều chương trình sau trung học, trong đó ít nhất một chương trình được hoàn thành từ ba năm trở lên119 128
Bằng thạc sĩ hoặc bằng chuyên môn đầu vào để thực hành126135
Bằng tiến sĩ (PhD)140 150
Tối đa140150

Khả năng ngôn ngữ đầu tiên (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB)Có vợ/chồng đi cùng Không có vợ/chồng đi cùng 
Đối với từng khả năng ngôn ngữ32 34 
CLB 3 hoặc thấp hơn00
CLB 46
CLB 566
CLB 69
CLB 716 17
CLB 822 23
CLB 929 31
CLB 10 trở lên3234
Tối đa128136

*Điểm trong biểu đồ trên dành cho từng khả năng ngôn ngữ: nói, viết, đọc và nghe tương ứng.

Khả năng ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB)Có vợ/chồng đi cùng (điểm tối: 22)Không có vợ/chồng đi cùng (điểm tối đa: 24)
Đối với từng khả năng ngôn ngữ66
CLB 4 hoặc thấp hơn00
CLB 5 hoặc 611
CLB 7 hoặc 833
CLB 9 trở lên66
Tối đa2224

*Điểm trong biểu đồ trên dành cho từng khả năng ngôn ngữ: nói, viết, đọc và nghe tương ứng.

Kinh nghiệm làm việc ở Canada

Số nămCó vợ/chồng đi cùng (điểm tối đa hiện có: 70 cho PA; 10 cho vợ/chồng)Không có vợ/chồng đi cùng (điểm tối đa: 80)
Ít hơn 1
1 năm3540
2 năm4653
3 năm56 64
4 năm6372
5 năm trở lên7080
Tối đa7080

Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS: Yếu tố chuyển giao kỹ năng

Trong Hệ thống xếp hạng toàn diện, điểm số dành cho khả năng chuyển giao kỹ năng của ứng viên được cấp tối đa là 100 điểm. Có 5 yếu tố khác nhau về khả năng chuyển giao kỹ năng, mỗi yếu tố có thể nhận được tối đa 50 điểm, tuy nhiên tổng điểm không thể vượt quá 100 điểm. 

Điểm này được tính toán đối với cả ứng viên có và không có vợ/chồng hoặc bạn đời cùng đi theo. Không có điểm nào được gán cho khả năng chuyển giao kỹ năng của vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống của ứng viên. “CLB” trong bảng này đề cập đến Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada.

Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc ở Canada

Với kinh nghiệm làm việc ở Canada và bằng cấp sau trung học1 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada2 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada trở lên
Không có giáo dục sau trung học00
Giáo dục sau trung học từ 1 năm trở lên1325
Hai hoặc nhiều bằng cấp sau trung học, bằng cấp đầu tiên có thời hạn từ 3 năm trở lên2550
Có bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ chuyên môn đầu vào trong một nghề thuộc Cấp độ kỹ năng A theo Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC). Nghề này được cấp phép bởi cơ quan quản lý cấp tỉnh.2550
Chứng chỉ cấp đại học ở cấp độ tiến sĩ2550

Trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ

Với trình độ ngôn ngữ chính thức tốt (Mức điểm chuẩn ngôn ngữ Canada [CLB7 trở lên) và bằng cấp sau trung họcCLB 7 hoặc cao hơn cho tất cả các khả năng ngôn ngữ chính thức, với ít nhất một trong các khả năng này CLB 8CLB 9 trở lên cho mọi khả năng ngôn ngữ
Không có giáo dục sau trung học00
Giáo dục sau trung học từ 1 năm trở lên1325
Hai hoặc nhiều bằng cấp sau trung học,

bằng cấp đầu tiên có thời hạn từ 3 năm trở lên

2550
Chứng chỉ đại học, bằng thạc sĩ, hoặc bằng cấp chuyên môn đầu vào. Điều này được áp dụng cho một nghề được liệt kê trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) ở Cấp độ kỹ năng A, và nghề này cần phải có giấy phép do cơ quan quản lý cấp tỉnh cấp.2550
Chứng chỉ cấp đại học ở cấp độ tiến sĩ2550
Tối đa2550

Kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài với CLB 7 trở lên

Kinh nghiệm làm việc không phải của CanadaCLB 7 hoặc cao hơn cho tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một trong các khả năng này CLB 8CLB 9 trở lên cho mọi khả năng ngôn ngữ
Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada00
1 hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada1325
hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 2550

Kinh nghiệm làm việc tại Canada và ngoài Canada

Kinh nghiệm1 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada2 năm kinh nghiệm làm việc ở Canada trở lên
Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada00
1 hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada1325
hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada2550

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về khả năng thương mại và ngôn ngữ

Giấy chứng nhận đủ điều kiệnCLB 5 hoặc cao hơn cho tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một CLB 5 hoặc 6CLB 7 trở lên cho tất cả các khả năng ngôn ngữ
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ngành nghề thương mại do tỉnh cấp2550

Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS: Các yếu tố bổ sung

Giấy chứng nhận đề cử của Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP)Điểm
Đối với giấy chứng nhận đề cử nâng cao từ một tỉnh của Canada (trừ Quebec)600 điểm
Lời đề nghị đủ điều kiện về việc làm được sắp xếpĐiểm
Đối với một lời mời làm việc đủ điều kiện về việc làm được sắp xếp từ một chủ lao động ở Canada nếu lời đề nghị đó thuộc ngành nghề thuộc Nhóm Chính 00 Nghề Quản lý Cấp cao200 điểm
Đối với một lời mời làm việc đủ điều kiện được sắp xếp từ một chủ lao động ở Canada nếu lời mời đó là bất kỳ lời mời làm việc đủ điều kiện nào khác về việc làm được sắp xếp50 điểm
Kinh nghiệm du học CanadaĐiểm
Nếu ứng viên có chứng chỉ đủ điều kiện từ chương trình sau trung học 1 năm hoặc 2 năm ở Canada15 điểm
Nếu ứng viên có:

 • Chứng chỉ đủ điều kiện từ  chương trình sau trung học từ 3 năm trở lên , hoặc
 • Chứng chỉ đủ điều kiện từ một chương trình ở cấp độ thạc sĩ hoặc ở cấp độ chuyên môn đầu vào thực hành cho một nghề được liệt kê trong Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia NOC ở Cấp độ Kỹ năng A mà cơ quan quản lý cấp tỉnh phải cấp giấy phép 
 • Một chứng chỉ đủ điều kiện từ một chương trình ở cấp độ tiến sĩ
30 điểm
Khả năng tiếng PhápĐiểm
Nếu ứng viên chứng minh được trình độ trung cấp (tương đương CLB 7) trở lên, khả năng tiếng Pháp tốt hơn và khả năng tiếng Anh CLB 4 trở xuống (hoặc không có kết quả kiểm tra tiếng Anh)25 điểm
Nếu ứng viên chứng minh được trình độ trung cấp (tương đương CLB 7) trở lên, khả năng tiếng Pháp tốt hơn và khả năng tiếng Anh CLB 5 trở lên50 điểm
Anh chị em ở CanadaĐiểm
Nếu ứng viên hoặc vợ/chồng/bạn đời đi cùng có anh chị em ở Canada là công dân Canada hoặc thường trú nhân ít nhất 18 tuổi

 • Ứng viên hoặc vợ/chồng/bạn đời chung của họ phải có cùng mẹ và/hoặc cha với anh chị em ở Canada. Mối quan hệ này có thể là quan hệ huyết thống, nhận con nuôi, hôn nhân hoặc quan hệ đối tác theo luật chung
15 điểm

Điểm chỉ được tính cho kinh nghiệm học tập tại Canada khi ứng viên thực hiện các điều kiện sau đây để đạt được chứng chỉ:

 • Học tại một cơ sở giáo dục của Canada.
 • Được ghi danh học tập hoặc đào tạo toàn thời gian trong ít nhất tám tháng.
 • Có mặt thực tế ở Canada ít nhất 8 tháng.

Ứng viên có thể nhận được tối đa 15 điểm cho việc có anh chị em ruột ở Canada, bất kể số lượng (và vợ/chồng/bạn đời chung sống của họ, nếu có). Tổng số điểm tối đa cho các yếu tố bổ sung này là 600 điểm. Do đó, nếu một ứng viên hoàn thành chương trình học sau trung học tại Canada và nhận được chứng chỉ đề cử từ một tỉnh bang của Canada, họ sẽ nhận được tối đa 600 điểm cho các yếu tố bổ sung này, thay vì 615 hoặc 630 điểm.

>>> xem thêm bài viết liên quan:cách kiểm tra đậu visa canada

Làm thế nào để tăng điểm số hệ thống xếp hạng toàn diện CRS?

Có nhiều cách để tăng điểm CRS trong hệ thống Express Entry của Canada. Điểm CRS dựa trên khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, và độ tuổi. Điểm bổ sung có thể đến từ các yếu tố như có anh chị em ở Canada, trình độ tiếng Pháp cao, nhận được lời mời làm việc, hoặc đề cử từ Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).

Để cải thiện điểm CRS, bạn có thể:

 • Tăng điểm ngôn ngữ bằng cách đạt điểm cao trong các bài kiểm tra như IELTS hoặc tiếng Pháp.
 • Nhận đề cử từ một tỉnh của Canada trong Chương trình đề cử Tỉnh bang, giúp tăng thêm 600 điểm.
 • Nhận lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng Canada được Cơ quan Đánh giá Tác động thị trường Lao động (LMIA) công nhận, có thể thêm tới 200 điểm.
 • Hoàn thành bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp ở Canada, thêm tối đa 30 điểm.
 • Cải thiện điểm thông qua việc nộp đơn xin thị thực cùng vợ/chồng, với khả năng thêm tới 40 điểm.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở Canada, giúp tăng tối đa 180 điểm.

Các yếu tố này đều có thể nâng cao cơ hội nhận được Lời mời đăng ký (ITA) trong các đợt rút thăm Express Entry. Việc lập kế hoạch chiến lược và tìm kiếm hướng dẫn từ chuyên gia cũng có thể giúp bạn tối đa hóa điểm CRS.

he-thong-toan-dien-crs-1-33123
Một số cách tăng điểm số hệ thống xếp hạng toàn diện CRS

Một số lưu ý quan trọng trong hệ thống xếp hạng toàn diện CRS

Như đã đề cập trước đó, hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS – Comprehensive Ranking System) là một phần quan trọng của Express Entry, hệ thống quản lý đơn xin nhập cư của Canada. Để hiểu rõ hơn và tăng cơ hội được chọn, dưới đây là một số lưu ý quan trọng trong CRS mà bạn cần nắm rõ:

Cập nhật hồ sơ thường xuyên

Điểm CRS có thể thay đổi khi tình trạng hồ sơ cá nhân của bạn thay đổi. Do đó, hãy đảm bảo cập nhật hồ sơ của bạn thường xuyên, đặc biệt khi bạn có thêm kinh nghiệm làm việc, học vấn hoặc cải thiện điểm số ngôn ngữ.

Luôn theo dõi các đợt rút thăm

Chính phủ Canada thường xuyên tiến hành các đợt rút thăm Express Entry. Bạn hãy theo dõi sát sao các đợt rút thăm này để biết mức điểm CRS yêu cầu và chuẩn bị tốt nhất cho mình.

Tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp

Việc tư vấn với các chuyên gia di trú có kinh nghiệm có thể giúp bạn tối ưu hóa hồ sơ và điểm CRS của mình. Họ có thể cung cấp những lời khuyên quý giá và giúp bạn lập kế hoạch chiến lược để đạt được ITA.

Hỗ trợ tư vấn và kiểm tra điểm CRS miễn phí

Hy vọng với bài viết trên, bạn đã nắm được các thông tin về hệ thống xếp hạng hệ thống toàn diện CRS là một công cụ quan trọng trong quy trình định cư Canada qua chương trình Express Entry. Bằng cách hiểu rõ cách tính điểm và áp dụng các chiến lược phù hợp, bạn có thể tăng điểm CRS và nâng cao cơ hội nhận được Lời Mời Đăng Ký (ITA). Hãy bắt đầu bằng việc cải thiện trình độ ngôn ngữ, nâng cao học vấn, tích lũy kinh nghiệm làm việc, và tìm kiếm các cơ hội đề cử từ tỉnh bang để đạt được ước mơ định cư Canada.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách tính điểm hệ thống CRS hoặc muốn tìm hiểu cách cải thiện điểm CRS và tối ưu hóa hồ sơ xin thường trú nhân của mình, hãy liên hệ ngay với các chuyên gia di trú của Blue Galaxy Group qua hotline 0962857127 hoặc kết nối Zalo để được hỗ trợ. 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn thực tế, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và cập nhật nhất về hệ thống CRS. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính điểm, kiểm tra tư vấn tình trạng điểm CRS, và các yếu tố ảnh hưởng đến điểm số của bạn. 

Ngoài ra, đừng quên theo dõi Fanpage và Group Định cư Canada của Blue Galaxy Group để nhận được những chia sẻ bổ ích nhất và những kinh nghiệm thực tế từ những người đã thành công trong việc định cư tại Canada, giúp bạn cải thiện điểm CRS một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đừng chần chờ, hãy đến với Blue Galaxy Group để hiện thực hóa giấc mơ định cư tại Canada của bạn ngay hôm nay.