Dịch Vụ Visa New Zealand

The Human Rights and Democracy Programme

The FCO’s Human Rights and Democracy Programme (HRDP) is an annual fund committed to promoting human rights and democracy efforts around the world. It aims to strengthen governments’ and civil

Xem thêm

The Human Rights and Democracy Programme

The FCO’s Human Rights and Democracy Programme (HRDP) is an annual fund committed to promoting human rights and democracy efforts around the world. It aims to strengthen governments’ and civil

Xem thêm

Project concepts or related queries should be

The FCO’s Human Rights and Democracy Programme (HRDP) is an annual fund committed to promoting human rights and democracy efforts around the world. It aims to strengthen governments’ and civil

Xem thêm

The Human Rights and Democracy Programme

The FCO’s Human Rights and Democracy Programme (HRDP) is an annual fund committed to promoting human rights and democracy efforts around the world. It aims to strengthen governments’ and civil

Xem thêm

Visa du lịch

Thị thực là giấy phép có điều kiện do một khu vực cấp cho người nước ngoài để nhập cảnh, lưu trú hoặc rời khỏi quốc gia đó.

Xem thêm

Visa làm việc

Dành cho những người có ngành nghề không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhưng cũng không mang tính chất nhất thời hay thời vụ.

Xem thêm

Visa thăm thân

Thị thực là giấy phép có điều kiện do một khu vực cấp cho người nước ngoài để nhập cảnh, lưu trú hoặc rời khỏi quốc gia đó.

Xem thêm

Visa du học

Thị thực sinh viên là thị thực không di dân không yêu cầu phải trở thành công dân của quốc gia mà họ được cấp.

Xem thêm